Deprakine, Deprakine


Buy Deprakine, DeprakineCheap Deprakine, DeprakineOrder Deprakine, DeprakineDeprakine, Deprakine Online No PrescriptionDeprakine, Deprakine Online NowDeprakine, Deprakine Without Prescriptions
Customer reviews
hoochyman
most smiled .. shhhhh ...
white-oleander
Please explain in detail
ShaiTan-Semeon
When impotence comes and changes everything in your life, it seems to leave no single chance!
vitus
Super site, I will recommend to all friends!
Dimyn
I do anything about it I do not know
InfernalNight
I apologize, but, in my opinion, you are making a mistake. Write to me in PM.
Viwenka
I apologize, but it's not quite what I need.
Galkaaa
Well, thank you. Really missed. Now be corrected

Deprakine®

Findes som enterotabletter og depottabletter.

Voksne . Begyndelsesdosis. S?dvanligvis 600 mg 1 gang i dognet. Vedligeholdelsesdosis. S?dvanligvis 600-1.200 mg i dognet fordelt pa 1-2 doser.

Born. Vedligeholdelsesdosis. S?dvanligvis 20-30 mg pr. kg legemsv?gt i dognet fordelt pa 1-2 doser.

Voksne . S?dvanlig begyndelsesdosis 750 mg i dognet eller 20 mg pr. kg legemsv?gt i dognet fordelt pa 1-2 doser. Dosis justeres herefter til laveste effektive dosis.

Enterotabletter og depottabletter:

Skal synkes hele.

Bor indtages umiddelbart efter et maltid.

Depottabletternes harde skal kan i nogle tilf?lde udskilles med afforingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%)

Nedsat eller oget appetit, V?gt?ndring. Diarre, Fordojelsesbesv?r, Kvalme, Leverpavirkning, Opkastning. Blodmangel, Pavirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Oget tendens til blodning pga. fald i antallet af blodplader. For lidt natrium i blodet. Aggressivitet, Bevidsthedstab, Bivirkninger fra bev?geapparatet, Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Hukommelsesbesv?r, Kramper, Sovnighed, Uro og rastloshed. Allergiske hudreaktioner, Forandringer af neglene, Hartab. Menstruationsforstyrrelser. Horetab, Ufrivillige ojenbev?gelser.

Ikke almindelige (0,1-1%)

Bet?ndelse i bugspytkirtlen. V?skeophobning i fx arme og ben. Blodmangel og oget risiko for infektioner pga. mangel pa hvide blodlegemer, Oget risiko for infektioner pga. mangel pa hvide blodlegemer. Knoglebrud, Knogleskorhed. Hyperaktivitet, Parkinsonisme, Pavirkning af hjernen, Sovnlignende slovhedstilstand, ?ndring i hudens folesans. Allergisk h?velse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet. Nyresvigt.

Porfyri (sj?lden arvelig stofskiftesygdom). Nedbrydning af muskelv?v. Svimmelhed. Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden gar til grunde. Alvorlig bindev?vssygdom. Cyster pa ?ggestokkene, Nedsat evne til at fa born (g?lder kun m?nd).

Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineralt?thed, knogleskorhed og knoglebrud.

Ved samtidig behandling med de to epilepsimidler topiramat og valproat er set fald i legemstemperaturen til under 35°C.

Deprakine®

Epilepsi. is?r (prim?r) generaliseret epilepsi, som fx borneabsenceepilepsi, juvenil myoklon epilepsi, evt. med generaliserede krampeanfald og atone anfald, feberkramper og fotosensitiv epilepsi. Kan ogsa have effekt ved sekund?r generaliseret epilepsi (bl. a. myoklon-astatisk epilepsi) samt ved fokale anfald. Se endvidere Epilepsi hos voksne .

Intravenos indgift anvendes ved status epilepticus, eller hvor oral indgift er umulig. Se endvidere Akutte anfald og status epilepticus .

Manisk episode ved bipolar lidelse .

Andre anvendelsesomrader

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 300 mg eller 500 mg valproat (som natriumsalt). Deprakine® Retard, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 300 mg eller 500 mg valproat (dels som valproat (som natriumsalt), dels som valproinsyre).

Doseringsforslag

Voksne . Initialt 600 mg dgl. som enkeltdosis. Dosis oges til vedligeholdelsesdosis 600-1.200 mg dgl. fordelt pa 1-2 doser.

Born . Vedligeholdelsesdosis 20-30 mg/kg legemsv?gt i dognet, fordelt pa 2 doser.

Voksne . Individuelt. S?dvanligvis initialt 750 mg dgl. eller 20 mg/kg legemsv?gt dgl. Dosis justeres herefter til laveste effektive dosis. Plasmaniveau bor v?re 350-700 mikromol/ml. Noje monitorering af patienten ved doser over 45 mg/kg legemsv?gt dgl

Enterotabletter og depottabletter:

Skal synkes hele.

Bor indtages umiddelbart efter et maltid.

Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med f?ces.

Kontraindikationer

Leverlidelse, ogsa nedsat leverfunktion hos n?re sl?gtninge efter valproat - eller anden medikamentel behandling

Trombocytopeni

H?moragisk diatese

Porfyri

Defekter i urinstofcyklus

Samtidig behandling med carbapenemer.

Forsigtighedsregler

For behandling med valproat pabegyndes, undersoges

h?moglobin

leukocytter

trombocytter

serum-ASAT eller - ALAT

serum-basisk fosfatase

serum-bilirubin

plasma-koagulationsfaktorer

plasma-amylase

serum-kreatinin.

Analyserne gentages med passende mellemrum det forste ? ar, fx efter 1, 3 og 6 maneder.

Der skal v?re sk?rpet opm?rksomhed pa anvendelsen af valproat, hvis det bruges til behandling af et barn/en voksen, der debuterer med et epileptisk status som allerforste symptom.

Det er vigtigt at instruere patient eller parorende om initialsymptomerne ved toksisk hepatitis, som omfatter slovhed, kvalme, opkastninger, diarre, abdominalsmerter eller evt. gulsot samt ophor af den kliniske effekt. Man bor i sa fald straks henvende sig til den behandlende l?ge.

Valproat kan medfore fald i serum-carnitin, hvilket kan v?re alvorligt hos personer med visse genetiske metabolismeanomalier, som ses hyppigt hos f?ringer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%)

Nedsat eller oget appetit, V?gt?ndring. Diarre, Dyspepsi, Kvalme, Leverpavirkning, Opkastning. An?mi, Knoglemarvsdepression, Trombocytopeni. Hyponatri?mi. Aggressivitet, Agitation, Bevidsthedstab, Ekstrapyramidale gener, Hallucinationer, Hovedpine, Hukommelsesbesv?r, Konfusion, Kramper, Somnolens. Allergiske hudreaktioner, Alopeci, Negleforandringer. Menstruationsforstyrrelser. Horetab, Nystagmus.

Ikke almindelige (0,1-1%)

Pancreatitis. Perifere odemer. Leukopeni, Pancytopeni. Fraktur, Osteoporose. Encefalopati, Hyperaktivitet, Letargi, Parkinsonisme, Par?stesier. Angioodem. Nyresvigt.

Porfyri. Rhabdomyolyse. Svimmelhed. Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse. Systemisk lupus erythematosus (SLE). Infertilitet (mandlig), Ovariecyster.

Meget sj?ldne ( Se generelt om pris DDD